Visite de l’Expo PIX’ART

Visite de PIX’ART à l’IFB