ကျောင်းချိန်ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများ

ကျောင်းချိန်ပြင်ပ လှုပ်ရှားမှုများကို အတန်းချိန်များအပြီးတွင် ကျောင်းသားများအား နေ့စဉ် လုပ်ဆောင်စေပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ပညာရေးအပြင် အားကစားလှုပ်ရှားမှူကစားစရာ ထိတွေ့မှုများကို ယူဆောင်လာပေးသည့် ရွေးချယ်တက်ရောက်နိုင်သော နှင့် အပိုထပ်ဆောင်းပေးရသည့် အတန်းများဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့ကို LFIR ပြင်ပမှ ကျောင်းသားများအတွက် ယခုဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။

 

အားကစား၊ အနုပညာ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဘာသာစကား… စသည့်လှုပ်ရှားမှုများကို LFIR အဖွဲ့သားများနှင့် အတူပြင်ပမှနည်းပြအနည်းငယ်တို့မှ ဦးဆောင်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 3 လတာကာလကြာမြင့်မည်ဖြစ်ပြီး အတန်းတစ်ခုလျှင် ယေဘုယျအားဖြင့် တစ်ပတ်လျှင် ကြာချိန်တစ်နာရီဖြစ်ပါသည်။

 

AES အချိန်ဇယားကို ရယူရန် secretaire@lfir.org  အတွင်းရေးမှူးရုံးကို ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။

.