ကျောင်းအပ်ခြင်း

ယခုမှစပြီး အောက်ဖော်ပြပါ ဖောင်ကို ဖြည့်၍ ကျောင်းအပ်နိုင်ပါသည်။

မိဘများထံမှစကားများ

 

အမေရီကန်နိုင်ငံသူဖြစ်သောKate Rouxသည် သူမ၏ ကလေးများဖြစ်သောLiam နှင့်Chloéတို့အား LFIRကျောင်းထားသည်မှာ ၂နှစ်ရှိပြီဖြစ်သည်။ သူမအဘယ်ကြောင့်ရွေးချယ်ခဲ့ကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့အား ရှင်းပြထားပါသည်။