ကျောင်းအဖွဲ့အစည်း

နှစ်ပတ်လည်ပြက္ခဒိန်နှင့်ကျောင်း၏ရက်သတ္တပတ်နှင့်နေ့စဉ်စည်းကမ်းချက်ကိုအမျိုးသားပညာရေး ၀ န်ကြီးဌာနနှင့် AEFE တို့ကထိန်းချုပ်သည်။ နှစ်စဉ် ပြက္ခဒိန်ကိုနှစ်စဉ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကလက်ခံကာ ၎င်းကို ၆ ပတ်မှ ၇ ပတ်အကြားအတန်းများ ခွဲ၍ ခွဲထားပါသည်။

2020-2021 ပြက္ခဒိန်

တနင်္လာနေ့မှ သောကြာနေ့အထိ ကျောင်းသားများကို ကြိုဆိုလျက်ရှိပြီး ကျောင်းဝင်းတံခါးသည် ၇နာရီ၄၅တွင် ဖွင့်ပြီး အတန်းများစတင်ချိန်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

အတန်း  မနက်ပ်ုင်း

ကျောင်းလက်ခံချိန်

အတန်းစချိန်
အတန်းပြီးချိန်
မှတ်ရန်
မူလတန်း ၇နာရီ၄၅ ၈နာရီ ၂း၁၅တနင်္လာနေ့၊ အင်္ဂါနေ့၊ ကြာသပတေးနေ့၊ သောကြာနေ့

၁၁း၄၅ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့

မိဘများသည်

မိမိတို့၏ကလေးများကို

ကျောင်းသို့

ခေါ်ဆောင်လာရန်သို့ ကျောင်းကြိုရန်

ခွင့်ပြုထားသည်

CP မှ CM2 ၇◌း၄၅ ၈နာရီ ၂း၃၀တနင်္လာနေ့၊ အင်္ဂါနေ့၊ ကြာသပတေးနေ့၊

သောကြာနေ့

၁၂နာရီ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့

အလယ်တန်းအထက်တန်း ၇◌း၄၅ ၈နာရီ ၄း၃၀

တနင်္လာနေ့၊ အင်္ဂါနေ့၊ ကြာသပတေးနေ့၊

သောကြာနေ့

၁၂နာရီ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့

 

 

အားကစားလေ့ကျင့်မှုအပြီး ကျောင်းသားများကို လာကြိုချင်သော မိဘများသည် ဥယျာဉ်ကျောင်းဝင်းတွင် လေ့ကျင့်မှုမပြီးခင်၁၅မိနစ်အလိုမှ ဝင်ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသညါ

ကျောင်းသားတစ်ယောက်ပျက်ကွက်မည်ဆိုပါက  secretaire@lfir.org မေးလ်လိပ်စာသို့ ပေးပို့၍ အကြောင်းကြားပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။