စာမေးပွဲများ

LFIRသည် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ မှစတင်ကာ ကျောင်းသူကျောင်းသားများကို  DNBဒီပလိုမာ(ပြင်သစ်အငယ်တန်း အထက်တန်းအောင်လက်မှတ်)နှစ်စဉ်အောင်မြင်မှုရအောင် ၁၀၀% နှုန်းဖြင့်လေ့ကျင့်ပေးသည်။ ၂၀၁၁-၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် LFIR သည်အာရှပစိဖိတ်ဒေသ၌ DNB အတွက်စာမေးပွဲစင်တာအဖြစ်တရားဝင်ဖြစ်လာသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသားများအားလုံးသည် Cambridge အသိအမှတ်ပြုစာမေးပွဲ (ဒီအကြောင်းပိုမိုသိရှိရန်  ဤနေရာတွင် နှိပ်ပါ။) နှင့်ပြင်သစ်ဘာသာစကားမပြောတတ်သူများအတွက် DELFအသိအမှတ်ပြုစာမေးပွဲကို ဖြေဆိုနိုင်သည်။  ဤနေရာတွင် နှိပ်ပါ