တိုင်ပေရှိc0de ၏ည

ရက်အနည်းငယ်ဗီဒီယိုဂိမ်းများကို coding နှင့်စမ်းသပ်ပြီးနောက်၊ စင်မြင့်ပေါ်တွင် ဆုတက်ယူခဲ့သော Chléo နှင့် Nathan သာမက လူငယ်ဆုရရှိခဲ့သည့်Inèsအားဂုဏ်ပြုပါသည်။ထို့နောက် သူတို့၏ အတွေ့အကြုံများကို ပြန်လည် ဝေမျှခဲ့ကြသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *