ပိုမိုကောင်းမွန်သောလမ်းကို အတူတကွလျှောက်လှမ်းနိုင်ရန် ကြိုဆိုလျက်ရှိသည်။

၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီ လမှစ၍ ယခုအစီအစဉ်ကို စတင်မည်ဖြစ်ပြီး ပြင်သစ် ဘာသာစကားသင်တန်းများကို မိဘများပါဝင်ရောက်တက်ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်၊။

ဤသင်တန်းများကြောင့် မိဘများနှင့် ကျောင်းသူကျောင်းသားများသည် ပြင်သစ်စာနှင့် ပြင်သစ်ယဉ်ကျေးမှု၏ အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်လာရုံသာမက ပြောဆိုဆက်ဆံရာတွင်လည်း ပိုမိုချောမွေ့လွယ်ကူစေမည်ဖြစ်သည်။

LFIRတွင် စာရင်းသွင်းထားပြီးသော မိသားစုများအတွက်မူ IFBမှ သက်သာသော သင်တန်းကြေးများစီစဉ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။အသေးစိတ်သိလိုသမျှကိုsecretaire@lfir.orgသို့ မေးလ်ပို့၍လည်း မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

Comments are closed.