၂၀၂၁-၂၀၂၂စာသင်နှစ်အတွက် ပညာတော်သင်ဆုများ

၂၀၂၁/၂၀၂၂အတွက် ပညာတော်သင်ဆုများစတင်လျှောက်လို့ရပြီဖြစ်သည်။

၂၀၂၁ဖေဖော်ဝါရီလထိသာ သင်တို့သည် လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အညီ ပြင်သစ်သံရုံးတွင် လျှောက်ထားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များပြည့်စုံပါက စောင့်ဆိုင်းခြင်းမရှိဘဲ လျှောက်ထားလိုက်ပါ။

မြန်မာနိုင်ငံပြင်သစ်သံရုံး ၁၀၂၊ ပြည်ထောင်စုရိပ်သာလမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဖုန်းနံပါတ် – ၀၁၈၂၁၂၅၂၀

ပထမဆုံးအကြိမ်တွင် မိသားစုများသည် အင်တာဗျူးဝင်ရမည်ဖြစ်ပြီး admin-francais.rangoun-amba@diplomatie.gouv.fr သို့ မေးလ်ပို့၍ ကြိုတင်ချိန်းဆိုနိုင်သည်။

Comments are closed.