2020/2021စာသင်နှစ်အတွက် ဝင်ခွင့်ဖောင်များကို လက်ခံနေပြီဖြစ်သည်။

ရန်ကုန်နိုင်ငံတကာပြင်သစ်ကျောင်း Joseph Kessel မှ2020/2021အတွက် ကျောင်းသားသစ်များကို စတင်လက်ခံနေပြီဖြစ်သည်။

ဝင်ခွင့်ဖောင်များကိုလက်ခံနေပြီဖြစ်သည်။

ယခုအချိန်တွင်ကျောင်းဝန်းသို့လာရောက်လည်ပတ်ပြီးအသင်းနှင့်တွေ့ဆုံရန်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။ ဤနေရာတွင်နှိပ်ခြင်းဖြင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဖောင်ကို သိမ်းဆည်းနိုင်ပါသည်။

Comments are closed.