AEFEမှ ကျောင်းပြန်ဖွင့်ချိန်အတွက် စာတစ်စောင်

AEFEဒါရိုက်တာဖြစ်သောOlivier Brochetသည် ပြည်ပရှိ ပြင်သစ်စာသင်ကြားနေသောကျောင်းများသို့ စာတစ်စောင်လိပ်မူပြီး ပို့ပေးခဲ့သည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *